ΕλαιοχρωματισμοίΟι ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι εξοπλισμένοι με τεχνικό προσωπικό  ώστε να μπορούν να αναλάβουν κάθε μορφή εργασίας που σχετίζεται με Ελαιοχρωματισμούς κτιρίων, οικονομικά και με άριστα αποτελέσματα.