ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ( Γ.Π.Α ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


Στις 14 Ιουνίου ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, βασισμένος στην πολύμηνη εμπειρία επιτυχημένης και υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», προχώρησε στην απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διάρκειας ενός μήνα με την επιχείρηση.

Διατηρώντας πάντα το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες» έχει καταφέρει να διατηρήσει άριστη τη συνεργασία της με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργώντας μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.