ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΚΕΘΙ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 Το ΚΕΘΙ ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων.

Το ΚΕΘΙ συμμετέχει είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δράσης, των οποίων σκοπός είναι η ενδυνάμωση και ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.

Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του εμφορείται από την αρχή της ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming) αλλά και της ανάπτυξης θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ανισοτήτων. 

Συνεκδοχικά, η μέχρι τώρα ανάληψη και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης, ερευνών κ.λπ. επιχειρεί να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, έχοντας ως στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, όπως επίσης την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην οικογενειακή, εκπαιδευτική, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική τους δράση.

Ένας ακόμη επιφανής φορέας  έρχεται να επικυρώσει την προσπάθεια και τον αγώνα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων να επανενταχθούν στην κοινωνία του σήμερα, κόντρα στις αντιξοότητες των καιρών, παρέχοντας ευκαιρία εργασίας σε ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, εξισώνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική ανισότητα. 


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρηση κήπων και εξωτερικά περιβαλλόντων χώρων, διαμόρφωση και συντήρηση πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, επαγγελματικών χώρων, αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Οι «Νέοι Ορίζοντες» με ιδιαίτερη χαρά και τιμή προσθέτουν στο πελατολόγιό τους το Κ.Ε.Θ.Ι., αναλαμβάνοντας από τον Οκτώβριο του 2016 τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του που βρίσκεται στη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, Ταχ. Κώδικας: 106 81 – Αθήνα Τηλ.: 210-3898022, 006, 000 Fax: 2103898058, E-mail: kethi@kethi.gr