ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Θέμα: « Αναζήτηση υποψήφιων εργαζόμενων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση    «Νέοι Ορίζοντες» »

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ( Κοιν.Σ.Επ. ) «Νέοι Ορίζοντες», αποτελεί έναν νέο φορέα, Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα με το νόμο Ν.4019/2011. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά, του οποίου τα μέλη είναι αποκλειστικά αποφυλακισμένοι. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία και συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου.

Σκοπός της είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και η εν γένει κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (το 100% των ιδρυτικών μελών είναι αποφυλακισμένοι, ενώ το 80% των εργαζόμενων στην επιχείρηση προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, Αμεα, μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.).

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων

Αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη μελέτη – κατασκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, εξωτερικών χώρων κ.ά.

Στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνοντας υπεύθυνα αρχικούς - γενικούς καθαρισμούς ή καθαρισμούς αποκατάστασης σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, γραφεία, ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια, καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς κ.ά.

Ανάληψη καθηκόντων και για κατασκευές ή επισκευές τύπου γκρεμίσματα,

κτίσματα, σοβατίσματα, ελαιοχρωματισμούς, τοποθετήσεις πλακιδίων, καθαρισμό, επιδιόρθωση και μονώσεις ταρατσών, αλλά και στήσιμο πέργκολας και άλλες κατασκευές. Γενικώς κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια και εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων.

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας με τρόπο ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές.
Η επιχείρησή μας βρίσκεται σε αναζήτηση πιθανών υποψήφιων εργαζόμενων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες της για έργα τα οποία της έχουν ανατεθεί . Ενδεικτικά, το πελατολόγιο των «Νέων Οριζόντων» περιλαμβάνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Ν.Π.Ι.Δ. και Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Επάνοδος», τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άρσις, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και ορισμένους ιδιώτες.

Για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται παρακαλούμε επικοινωνήστε είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης:

Διεύθυνση έδρας: Δεριγνύ 28-30, Ισόγειο, Πλ.Βικτωρίας, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8817158 & 210-8815904, 6948 590110