ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2016


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναθέτει την καθαριότητα του χώρων του για μια ακόμα φορά σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Το «Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», αναλαμβάνοντας την διπλή ευθύνη του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και προς την κοινωνία ανέθεσε εκ’ νέου από την 7/10/2016 και έως 7/11/2016 για ακόμα μια φορά την καθαριότητα των χώρων του Ιδρύματος στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στο πλαίσιο του έργου και για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Κάλυψη Αναγκών Επιμόρφωσης, Ανάπτυξης και Έρευνας ΕΛΚΕ ΓΠΑ» με σκοπό να παρέχει «Υπηρεσίες Καθαρισμού στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (υπ. Αριθ. Πρωτ. 14503/05-10-2016/30ης Συνεδρίας Απόφαση της Επιτροπής Έρευνας ΕΛΚΕ ΓΠΑ).

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» υποστηρίζεται από το «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αυτή του τη στάση, ως «αρωγός» και συμπαραστάτης στο εγχείρημα αυτό, σπάει τους φραγμούς και συμβάλλει με αυτή του τη στάση στην ιδέα για Πανεπιστήμια χωρίς «αποκλεισμούς». Με αυτή την απόφαση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας στην επανένταξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας. Σε αυτό το πνεύμα και με αυτές τις αρχές θα συνεχίσει αναλαμβάνοντας και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» διατηρώντας πάντα το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, έχει καταφέρει να διατηρήσει άριστη τη συνεργασία της με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργώντας μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.