ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ( Ι.Ε.Π. ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Οι «Νέοι Ορίζοντες» με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανανεώνουν για δεύτερη φορά τη συνεργασία τους με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους και αναθέτουν στους «Νέους Ορίζοντες» τον καθαρισμό των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.

Ένας πολύ σημαντικός φορέας εκπαίδευσης με την κίνηση του αυτή δηλώνει αρωγός και συμπαραστάτης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και βοηθάει στην προσπάθεια και στον αγώνα, ώστε να επανενταχθούν οι ομάδες αυτές στην κοινωνία του σήμερα, κόντρα στις αντιξοότητες των καιρών, παρέχοντας ευκαιρία εργασίας σε ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη εξισώνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική ανισότητα.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων, τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.