ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Υ.Δ.Δ.Α.Δ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2016


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλευρό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το «Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», για πρώτη φορά αναθέτει από την 7/10/2016 και έως 7/11/2016 τις εργασίες καθαρισμού των χώρων του στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει το ίδιο το υπουργείο για την Εκπαίδευση των στελεχών των Καταστημάτων Κράτησης.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» υποστηρίζεται από το «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την πρωτοβουλία του αυτή δηλώνει και επίσημα την έμπρακτη στήριξη στο δύσκολο αυτό εγχείρημα, σπάει τους φραγμούς, αποδυναμώνει την έννοια του κοινωνικού στιγματισμού και συμβάλλει στην ενίσχυση και την ανάκαμψη των ατόμων να αντιμετωπίσουν την κοινωνική απομόνωση, την οικονομική ανέχεια των μελών και των εργαζομένων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» συντελώντας στην άρση των αδιεξόδων τους σε πολλούς τομείς.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» προσπαθώντας να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης που έχει αναλάβει, ευελπιστεί στην ευόδωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας.