ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΤΕΓΑΣΗ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» η ημερίδα: «Στέγαση, Επανένταξη, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Πολιτικές του Δήμου Αθηναίων για τις ευάλωτες ομάδες» που διοργανώθηκε από το Δήμο Αθηναίων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου και των κεντρικών ομιλιών της αναπτύχθηκαν αξιόλογες ομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και οι μελλοντικές προοπτικές.
Η Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» συμμετείχε με θέμα ομιλίας «Κοιν.Σ.Επ. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Ένα επιτυχημένο παράδειγμα ένταξης ευάλωτης ομάδας» από τον πρόεδρο του  Δ.Σ. της Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Παναγιώτη Φραγκιά.
Ουσιαστική και καταλυτική υπήρξε όμως και η παρέμβαση της Φωτεινής Μηλιώνη, Διευθύντρια Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακισμένων  «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» Ν.Π.Ι.Δ., οποία τόνισε τη σημασία της συμμετοχής  των φορέων σε τέτοιου είδους προγράμματα και το θετικό αντίκτυπο που έχουν, ιδιαίτερα στα άτομα των ευάλωτων ομάδων, όπως της σημαντικής κατηγορίας των αποφυλακισμένων.   
   
Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας μετατοπίστηκε το ενδιαφέρον από την κοινωνική αλληλεγγύη στην αγορά εργασίας και ανακοινώθηκαν νέες δράσεις και συνεργασίες στο Δήμο Αθηναίων.
 

Η ημερίδα αποδείχτηκε σημαντική, καθώς ανταλλάχθηκαν απόψεις με ζητήματα και απορίες που προέκυψαν για την κοινωνική οικονομία, τις ενδεχόμενες αποτυχίες, κωλύματα, την εξέλιξη, τις προοπτικές και το μέλλον των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ευχή και ελπίδα όλων είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να δημιουργηθούν τέτοιου είδους προγράμματα, τα οποία δίνουν ανάσα σε πολλούς συμπολίτες μας αλλά και την ελπίδα να συνεχίσουν αγωνίζονται!