ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Welcommon»

Φεβρουάριος,  2017

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες», έπειτα από την επιτυχημένη και γόνιμη συνεργασία (έως 31/12/2016) που είχε με τον Άνεμο Ανανέωσης- ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για την Κοινωνική και Πράσινη Οικονομία, την Καινοτομία, τον Πολιτισμό και τη συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την επανεγκατάσταση των προσφύγων “το έργο Welcommon”, μέρος της οποίας έχει αναλάβει συμβατικά η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ανανεώνει τη συνεργασία της μέχρι και την 30/4/2017.

Το έργο και πάλι ανατέθηκε στην Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» και υπογράφθηκε Σύμβαση μεταξύ της Κοιν.Σ.Ε.π. «Άνεμος Ανανέωσης» και της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ( 1η Ιανουαρίου 2017) έως και 30/4/2017.
         
   Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», αποτελεί κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση "ένταξης" και έχει ως στόχο  την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες», με προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση και προσφέροντας την καλύτερη δυνατή οικονομική λύση, με σεβασμό στον πελάτη τους και πιστοί στο επίπεδο ποιότητας του έργου τους, χαιρετίζουν και αυτή, τη νέα συνεργασία και προσβλέπουν σε μία μακροχρόνια συνεργασία και σε άλλα έργα και η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.