ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανανεώνει για τέταρτη συνεχόμενη φορά τη συνεργασία τους με την ΚΟΙΝ.Σ.Επ. Ένταξης «Νέοι Ορίζοντες», από τον Μάρτιο (23-3-2017) έως το τέλος του έτους (29-12-2017) και αναθέτουν στους «Νέους Ορίζοντες» τον καθαρισμό των κτηριακών τους εγκαταστάσεων.

Ο πολύ σημαντικός αυτός φορέας εκπαίδευσης με τη σταθερή επιλογή του δηλώνει αρωγός και συμπαραστάτης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Επιπρόσθετα βοηθάει στη δύσκολη προσπάθεια επανένταξης των ομάδων αυτών στην απαιτητική σύγχρονη κοινωνία, παρά τις αντιξοότητες των καιρών. Παράλληλα παρέχει μια ευκαιρία εργασίας σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, αποβλέποντας σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης κοινωνικών ανισοτήτων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων, τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.