ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλευρό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για πρώτη φορά αναθέτει τις εργασίες καθαρισμού του κτιρίου που στεγάζεται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η σύμβαση ανάθεσης έργου αφορά το διάστημα 1/04/2017 - 31/12/2017. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί από 1-7-1999 ως μια νέα υπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» υποστηρίζεται από το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου αποβλέποντας στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά. Κύριος στόχος δημιουργίας αυτής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ήταν η στήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω της ενεργής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή, διεκδικώντας μίαν ίση ευκαιρία να συμμετέχουν με αξιοπρέπεια και ίσους όρους στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην κοινωνία στην οποία διαβιούν.

Σε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για όλους, πολλώ δε μάλλον για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ένας θεσμός με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, με την επιλογή του δηλώνει και επίσημα την έμπρακτη στήριξη στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. Επιπλέον συμβάλλει στην αποδυνάμωση του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού και συντελεί στην ενίσχυση και την ανάκαμψη ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά ανηλεή φαινόμενα όπως είναι η κοινωνική απομόνωση και η οικονομική ανέχεια. Με αυτό το τρόπο συμπράττει στην προσπάθεια άρσης των αδιεξόδων τους σε νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού και εργασιακού πεδίου.

Από την πλευρά τους οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» εξοπλισμένοι με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε μορφή σχετικής εργασίας καθώς και να ανταπεξέλθουν στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου οικονομικά και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» προσπαθώντας να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό σε βάθος χρόνου και με αμείωτο το αίσθημα της ευθύνης που έχουν αναλάβει, ευελπιστούν στην ευόδωση μιας μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συνεργασίας.