ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/10/2017

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 μμ, στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Δεριγνύ 28-30, Αθήνα.

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο: Αποχώρηση μελών από τη Κοιν.Σ.Επ.


Θέμα 2ο: Τροποποίηση του υπό μετάπτωση Καταστατικού ως προς την προσθήκη επιπλέον σκοπού.

Θέμα 3ο: Eνημέρωση σχετικά με την πορεία τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση μελών σχετικά με την οικονομική πορεία εταιρείας, ανάληψη εκτέλεσης έργων καθώς και συντονισμός μελών σχετικά με την υλοποίηση και την ολοκλήρωσή τους.


Παναγιώτης Φραγκιάς

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής