ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Στις 9/06/20117 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση «Προετοιμασία και συσκευασία τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ» μεταξύ Δήμου Αθηναίων εκπροσωπούμενο από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του Δήμου Αθηναίων κ. Μαρία Στρατηγάκη και της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Παναγιώτη Φραγκιά.

Το αντικείμενο και ο σκοπός της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής και η διανομή τους στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή στους ωφελούμενους Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

Η συνεργασία μεταξύ φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποβλέπει στην ανακούφιση χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και των οικονομικά

                            ΔΕΙΤΕ  VIDEO ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΔΩ