ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ( ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 4ου ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεπές στην προσπάθεια προώθησης κοινωνικής πολιτικής ενάντια στην ανισότητα και σε συνέχεια της προηγούμενης καλής συνεργασίας επέλεξαν να αναθέσουν στην Κοιν.Σ.Επ <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> τις υπηρεσίες καθαρισμού για το χώρο του Συνεδριακού Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου στα πλαίσια του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας το οποίο έλαβε χώρα στις 9-10-11 Ιουνίου του 2017.

Οι <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>> με την ιδιότητα της μοναδικής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ταυτίζεται με τη θεματική του Συνεδρίου σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αφορούν στη διεύρυνση και της κοινωνικής αλληλεγγύης ως ευρύτερη μορφή οικονομίας και εμπορίου. Με αυτή την απόφαση επιλογής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας αναφορικά στην επανένταξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας, αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η Κοιν.Σ.Επ από την αρχή της ίδρυσης της