ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων "Νέοι Ορίζοντες", είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήμερα, 24/04/2019, ολοκληρώθηκε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνεργασίας της Κοιν.Σ.Επ. με το Δήμο Αθηναίων αναφορικά με το έργο «παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του επιχειρησιακούς προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)».

Στόχος του προγράμματος ήταν η συμβολή στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνεισφορά στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Συνολικά, διανεμήθηκαν στους ωφελούμενους περισσότεροι από 250 τόνοι τροφίμων και 70 τόνοι ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Οι "Νέοι Ορίζοντες" συνεπείς στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, φρόντισαν η διανομή των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος και προσβλέπουν στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.