ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ


Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με τις διανομές των τροφίμων του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων – ΤΕΒΑ από τις 01-04-2019 έως και τις 24-04-2019, διότι επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ότι αφόρα την ασφάλεια των τροφίμων, ακολουθούσαν αγόγγυστα τις οδηγίες των υπεύθυνων τηρώντας όλες τις παραμέτρους που αρμόζουν για μια ομαλή εργασία αυτού του είδους.

Σας ευχαριστώ και ευελπιστώ στην ιδία αγαστή συνεργασία μας,
                                                    με εκτίμηση,Περάκης Μιχαήλ
                                                    ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας MSc
                                                    Δήμος Αθηναίων