ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «Νέοι Ορίζοντες», με ιδιαίτερη χαρά γνωστοποιεί την συνεργασία της με τον Δήμο Αθηναίων σχετικά με το έργο «Παροχή υπηρεσιών, προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)». Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε στις 16/06/2019 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 28/06/2019.


Το εν λόγω πρόγραμμα συμβάλει στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση της συλλογικής ενσωμάτωσης και συνεισφοράς καθώς και στην μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε ανέχεια και έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Για το σκοπό αυτό, διανεμήθηκαν στους ωφελούμενους τόνοι τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Οι «Νέοι Ορίζοντες» πιστοί στη αρχή και την ηθική του αλτρουισμού, φροντίζουν για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μεριμνούν ώστε η διανομή των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής να πραγματοποιείται σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος και προσβλέπουν στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων