ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στο Μέγαρο Μαξίμου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών.
Με το νέο σύστημα γίνεται ανακύκλωση πολύ περισσότερων υλικών και τα οφέλη πηγαίνουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύη
Η υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος πραγματοποιείται από τον Εθνικό Φορέα της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που αποτελεί τον «Τεχνικό Σύμβουλο» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων.
Για πρώτη φορά, στο πλέον συμβολικό κτίριο της χώρας, θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής επιμέρους υλικών συσκευασίας , όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί.
Με σημεία ανακύκλωσης σε κάθε γωνιά του κτιρίου, οι εργαζόμενοι του Μεγάρου μπορούν όλοι να κάνουν μία τόσο απλή κίνηση αλλά για έναν τόσο μεγάλο σκοπό!
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση προσφέρει το σημαντικό ανταποδοτικό αντίτιμο που ανέρχεται σε 3 λεπτά για κάθε 1 συλλεγόμενη πλαστική, μεταλλική ή γυάλινη συσκευασία προς τη συνεργαζόμενη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) «Νέοι Ορίζοντες», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων και αναλαμβάνει την καθημερινή συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των υλικών.
Μέρος του αντιτίμου το οποίο θα εξασφαλίζεται από την συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων που εργάζονται στο Μέγαρο, θα δίνεται στην Ένωση « Μαζί για το Παιδί» για την στήριξη παιδιών και οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα.
H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «Νέοι Ορίζοντες» (εφεξής, Κοιν.Σ.Επ.), αποτελεί φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014 σύμφωνα με τον τότε νομικό πλαίσιο (Ν.4019/2011, ΦΕΚ 216Α/30-9-2011, «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»), αποτελεί ένα από τα πρώτα επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα αλλά και τρίτο στην Ευρώπη που διοικείται αποκλειστικά από πρώην κρατούμενους