Εταιρεία


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο Νέοι Ορίζοντες ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014 Ν.4019/2011 και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα δημιουργίας - συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και η έδρα της βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

Σε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για όλους και η κοινωνία κατακερματίζεται η δεκαμελής ομάδα μας κοίταξε τη ρίζα του προβλήματος, την ανεργία και έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο όραμα, μια νέα ιδέα, οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», μια Κοιν.Σ.Επ που αποτελεί την καλύτερη λύση, και αποτελεί ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ο διττός χαρακτήρας της επιχείρησης με συμπληρωματική διάσταση (Υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας), η εξειδίκευση των μελών της μέσα από την ολοκλήρωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την ενασχόλησή τους στην Κοιν.Σ.Επ, η δικτύωση με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις και κυρίως το όραμα των ιδρυτικών μελών των «ΝΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» είναι κάποιοι από τους παράγοντες που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του σχεδίου marketing η Κοιν.Σ.Επ. μελέτησε το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά όπου θα δραστηριοποιηθεί, προκειμένου να εντοπίσει την αγορά-στόχο, να καθορίσει στόχους, να διαμορφώσει την τιμολογιακή της πολιτική και να σχεδιάσει τις ανάλογες προωθητικές ενέργειες.

Επιπλέον, προβάλλει ένα Σχέδιο Ανθρωπίνων Πόρων με σκοπό τη λειτουργική διαχείριση και διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ, ώστε να ανταποκριθεί επάξια στην αποστολή, το όραμα και τη στρατηγική της.

Το Χρονοδιάγραμμα Δράσεων των «ΝΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο και αναδεικνύει την επιθυμία όχι μόνο επιβίωσης της Κοιν.Σ.Επ στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο αλλά και την προοπτική ανάπτυξής της.

Με τη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής επιχείρησης που θα στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια για το κοινό καλό και τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» οραματίστηκαν την αφετηρία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, παρέχοντας υπηρεσίες άριστης ποιότητας με τρόπο ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό, σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές και με σεβασμό τόσο στον πελάτη όσο και στο έργο τους.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Νέοι Ορίζοντες» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων. Παρέχουμε υπηρεσίες άριστης ποιότητας, με τρόπο ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα αρχικούς - γενικούς καθαρισμούς ή καθαρισμούς αποκατάστασης σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, γραφεία, ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια, καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς, παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες καθαριότητας και εξειδικευμένες λύσεις για τη συντήρηση των χώρων σας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη δημιουργία ή τη συντήρηση κήπων και εξωτερικά περιβαλλόντων χώρων: μελέτη – κατασκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, εξωτερικών χώρων.

Είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση προσφέροντας την καλύτερη δυνατή λύση, με σεβασμό στον πελάτη μας και στο έργο μας. Κάθε χώρος έχει την ιδιαιτερότητά του, στον καθαρισμό, τη διαμόρφωση και συντήρησή του.
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Νέοι Ορίζοντες» έχει την ανάλογη πρόταση που σας ταιριάζει. Καλέστε μας για δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σας και κατάθεση προσφοράς.