Γενικοί και Τακτικοί καθαρισμοί


Αρχικοί, γενικοί και τακτικοί καθαρισμοί ή καθαρισμοί αποκατάστασης σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες καθαριότητας και εξειδικευμένες λύσεις για τη συντήρηση χώρων

Γενικοί και Τακτικοί καθαρισμοί Πολυκατοικιών

(σκάλες, τζάμια, ασανσέρ)

Καθαριότητα Επαγγελματικών χώρων, κτιρίων, γραφείων
Καθαριότητα Σχολείων, Σχολών, Φροντιστηρίων
Καθαρισμοί Γηπέδων, Γυμναστηρίων
Καθαρισμοί Θεάτρων, Κινηματογράφων, Χώρων Μαζικής Εστίασης
Καθαρισμός Νεόκτιστων Ανακαινισμένων χώρων