Ανταποδοτική Ανακύκλωση

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ η οποία οργανώνει Εθνικής Εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών δραστηριοποιείται με γνώμονα το περιβαλλοντολογικό όφελος και κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον. 

Οι ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ως Φορέας Αλληλέγγυας και Κοινωνικής Οικονομίας, πρόκειται να υλοποιήσει σχέδιο δράσης για το σχετικό πρόγραμμα, προκειμένου άνεργοι αποφυλακισμένοι να προετοιμαστούν για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Θα αναλάβει τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των Εισαγγελικών Υπηρεσιών όλης της χώρας και δεσμεύεται για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.