Κηποτεχνικές Εργασίες


 • Συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου 
 • Συντήρηση εσωτερικών χώρων πρασίνου - ταρατσών - μπαλκονιών 
 • Λίπανση 
 • Φυτοπροστασία 
 • Κλαδέματα δένδρων και θάμνων 
 • Πότισμα 
 • Σχηματισμός 
 • Αφαίρεση ξερών φύλλων 
 • Συμπλήρωση χώματος 
 • Καθαρισμός Επιφάνειας εδάφους από φύλλα 
 • Καθαρισμοί μεγάλων επιφανειών με χλοοκοπτικό 
 • Καθαρισμός παρτεριών και απομάκρυνση υλικών κοπής 
 • Φύτευση εποχιακών ανθόφυτων και νέων φυτών 
 • Κοπή γκαζόν 
 • Εντομοκτονία, Ζιζανιοκτονία