ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Στις 7 Ιουνίου ανακοινώθηκε στους «Νέους Ορίζοντες» επίσημα η ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και αποκομιδής υλικών από περιβάλλοντα χώρο της Μαθητικής Εστίας Αγίων Αναργύρων, κληροδοτημάτων «Γεραντώνη» στην Φιλοθέη, καθώς και κηπαρίου


Γραφείου Δ/νσας Συμβούλου στο κτίριο κεντρικών υπηρεσιών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έπειτα από μειοδοτική προσφορά. Όλοι οι παραπάνω χώροι υπάγονται στην αρμοδιότητα και διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Οι «Νέοι Ορίζοντες», εξοπλισμένοι με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και μηχανήματα είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε μορφή σχετικής εργασίας, οικονομικά και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου, με σεβασμό στον πελάτη τους και το έργο τους.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ιδρύθηκε το 2011, όταν το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και το Ινστιτούτο Νεολαίας συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση στο ιστορικό Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας(Ε.Ι.Ν.).

Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών αναγκών.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στηρίζει ανέργους, εργαζόμενους, και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσα από μία ποικιλία προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας που μόνο κατά τη διετία 2014-2015 ωφέλησαν περισσότερους από 300.000 συμπολίτες μας.

Οι «Νέοι Ορίζοντες» χαιρετίζουν τη συνεργασία τους με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και προσβλέπουν σε μία μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.